เดิมชื่อเมืองเป่ยจิง (Beiping) แปลว่า สันติภาพแห่งทิศอุดร ต่อมาเปลี่ยนเป็นเป่ยจิง(Beijing) แต่คนไทยสะดวกที่จะเรียกว่าปักกิ่งมากกว่า คำว่า “เป่ยจิง” แปลว่าเมืองหลวงแห่งทิศอุดรซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ตั้งของเมือง เมื่อ 1000 ปีก่อนคริสตกาล ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของชาวมองโกล เกาหลี จีนภาคกลาง และเมืองซานตง เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเยี่ยน

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่งเพิ่มเติม