ในยุคแห่งความรุ่งเรืองในอดีต เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” เมืองนี้เริ่มตื่นจากการหลับไหลตั้งแต่เวลาสี่โมงเช้า (ตีสี่) และเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงอึกทึกจอแจ กิจกรรมจำเป็นในยามเช้าของผู้คนที่นี่ล้วนเกิดขึ้นบริเวณข้างถนน  เนื่องจากอาคารบ้านเรือนจากสมัยอาณานิคมเหล่านี้ล้วนเป็นอาคารที่ปราศจากห้องสุขาและน้ำประปา 

โปรเเกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้เพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อความ...