มาเก๊าตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกงเป่ยหรือ ขงปั๊กของจีนเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบแด้วยคาบสมุทรมาเก๊า ติดต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่, เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท พื้นที่ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่จากการถมทะเลอีก 5.6 ตารางกิโลเมตร
ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาเชื่อมถึงกันด้วยสายสะพาน 3 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร สะพานมิตรภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  และสะพานกูวือร์นาดอร์นอบรือ ดือ การ์วาลญู (Governor Nobre de Carvalho) มีความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร  นอกเหนือจากบริเวณด่านพรมแดนระหว่างจีน-มาเก๊า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยผ่านด่านพรมแดนโคไท ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะไทปาและโคโลอาน

โปรเเกรมทัวร์มาเก๊าเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อความ...