มณฑลไห่หนานหรือมณฑลไหหลำ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นมณฑลและประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2531 และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด  ทัศนียภาพของเกาะไหหลำรายล้อมท้องทะเลสีครามแห่งทะเลจีนใต้และเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติของเมืองเขตร้อน ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ต่างมุ่งลงมาสู่ผืนแผ่นดินใต้สุดของประเทศ เพื่อแสวงหาความสุขในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือช่วงที่ฤดูหนาวที่มาเยือน ท้องทะเลและหาดทรายขาวสะอาดเปรียบดั่งสวรรค์ของชาวจีนอย่างแท้จริง โดยทางรัฐบาลจีนเองก็ได้เร่งพัฒนาการท่องเที่ยวของไห่หนานให้สมกับที่ได้ ชื่อว่าเป็น “ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก“